• ochrona środowiska naturalnego
  • Promocja ekologii
  • Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
  • Segregacja odpadów
  • Recykling
  • Energia odnawialna
 • opieka nad zwierzętami
  • Schroniska dla bezdomnych zwierząt
  • Domy przejściowe
  • Jednostki interwencyjne
  • Adopcje
  • Szczepienia dzikich zwierząt i dokarmianie sezonowe
 • pomoc potrzebującym
  • Wychodzenie z bezdomności
  • Banki żywności
  • Stypendia dla młodzieży
  • Wypoczynek dzieci z najuboższych rodzin
  • Wolontariat
 • ratowanie życia
  • Ochotnicze jednostki ratownicze
  • Promocja zdrowia
  • Indywidualne zbiórki celowe
  • Hospicja
  • Opieka medyczna
 • działalność społeczna
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  • Aktywizacja bezrobotnych
  • Walka z uzależnieniami
  • Wychowanie młodzieży
  • Popularyzacja wolontariatu
  Kampania certyfikująca. Jedyny certyfikat dla sklepów, firm i instytucji nadawany w zakresie odpowiedzialności społecznej i ekologii. Każdy certyfikat to odznaczenie, którego emisja jest ściśle kontrolowana. Aby go uzyskać, należy wylegitymować się darowizną na rzecz wartościowej organizacji NGO. Certyfikat nadawany jest w ramach partnerstwa społecznego przy współpracy Programu z wyselekcjonowanymi organizacjami pożytku publicznego.
  Certyfikat Wrażliwi.ORG nadawany jest bezpłatnie po weryfikacji. Nie płaci się za jego wydanie, nie ma więc mowy o wątpliwej wartości takiego odznaczenia. Program Wrażliwi.ORG gwarantuje, że każdy przedsiębiorca legitymujący się jego certyfikatem faktycznie przekazał darowiznę na cele społeczne. Taki podmiot uzyskuje cenną rekomendację konsumencką jako jednostka zaangażowana społecznie.
  Program Wrażliwi.ORG gorąco rekomenduje wszystkim konsumentom korzystanie z usług tych podmiotów, które część swoich zysków przeznaczają na cele społeczne. Wychodzimy z założenia, że w naszych codziennych konsumenckich wyborach powinniśmy na pierwszym miejscu stawiać te firmy, które część swoich zysków bezinteresownie przekazują na cele społeczne bądź ochronę środowiska naturalnego.
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.