• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Certyfikat Ekologiczny

  Certyfikat Ekologiczny to wyjątkowe odznaczenie świadczące o szczególnym przywiązaniu jego posiadacza do natury i dbałości o środowisko naturalne. Możemy mieć pewność że posiadacz Certyfikatu Ekologicznego nie tylko dba o własny zysk, ale jego postawa sprzyja ochronie środowiska naturalnego. Certyfikat zaświadcza że odznaczony podmiot niezależnie od obszaru działalności w jakiej funkcjonuje regularnie, bezinteresownie i całkowicie dobrowolnie przekazuje część swoich zysków na cele związane z ochroną środowiska naturalnego, bezpośrednio dotując zaufane organizacje proekologiczne.

  Program Wrażliwi.ORG z pełną odpowiedzialnością rekomenduje wszystkim konsumentom podmioty odznaczone Certyfikatem Ekologicznym i gorąco zachęca do stawiania ich na pierwszym miejscu w codziennych wyborach usług i produktów. Świadomość konsumencka ma olbrzymi potencjał do wpływania na nasze otoczenie. To ogromna siła i tylko od nas samych zależy w jaką stronę ją ukierunkujemy.

  Wraz z wszystkimi partnerami wspierającymi naszą kampanię stoimy na stanowisku że odpowiedzialność społeczna i dbałość o środowisko naturalne po stronie producentów, sprzedawców i wykonawców usług powinna być zawsze nagradzana w codziennych konsumenckich decyzjach.
  Temu przyświeca prowadzona przez nas kampania.

  Certyfikat Ekologiczny  Zobacz też  »  Certyfikat dla Firmy
  Zobacz też  »  Certyfikat dla Sklepu
  Zobacz też  »  Certyfikat Odpowiedzialności Społecznej
  Zobacz też  »  Jak zdobyć Certyfikat Programu Wrażliwi.ORG
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.