• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Dlaczego my?

        Program Wrażliwi.ORG to unikalna kampania certyfikująca. Nie jesteśmy organizacją zaufania społecznego, nie prowadzimy w niczyim imieniu zbiórek pieniędzy ani sami nigdy nie zabiegamy o takie środki. Zachęcamy przedsiębiorców do szeroko rozumianej dobroczynności, każdego we własnym zakresie i na miarę własnych możliwości. Staramy się taką postawę premiować, popularyzować, a nawet czynić opłacalną.
  Naszym nadrzędnym celem jest promocja zaangażowania społecznego w świecie biznesu. Rozwijamy kulturę mecenatu na rynku, a poprzez system wiarygodnych, ogólnopolskich rekomendacji konsumenckich konsekwentnie dążymy do wykreowania pozytywnej synergii pomiędzy rynkiem, konsumentami oraz wiarygodnymi organizacjami zaufania społecznego. Dzięki obserwowanemu od lat konsekwentnemu wzrostowi świadomości konsumenckiej Program Wrażliwi.ORG sprawia, że dobroczynność po raz pierwszy nie musi już stanowić dylematu pomiędzy tym co moralnie słuszne, a tym co się opłaca. Stanowimy całkowicie unikalną na polskim rynku kampanię społeczną, łączymy i utrwalamy związki pomiędzy biznesem a organizacjami dobroczynnymi z pożytkiem dla każdej ze stron.
  Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do Programu.

  1. Sam decydujesz komu pomagasz

          Nie narzucamy żadnego wyboru. Samodzielnie wybierasz jedną z wielu zaufanych organizacji obecnych na liście Podopiecznych Programu, za których wiarygodność i uczciwość poręczamy. W absolutnej większości są to fundacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego, a więc spełniające bardzo rygorystyczne wymogi i podlegające corocznej kontroli organów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego mają m.in. zakaz wykorzystywania swojego majątku na rzecz własnych członków oraz obowiązek przekazywania 100% uzyskanych wpływów na cele statutowe. Szczegóły dotyczące warunków funkcjonowania Organizacji Pożytku Publicznego dostępne są na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,co,to,jest,899.html

  Decyzja o wciągnięciu na listę Podopiecznych Programu fundacji nie posiadającej statusu OPP za każdym razem jest podejmowana bardzo indywidualnie i po wnikliwej analizie jej wiarygodności przeprowadzanej przez niezależny audyt. Takie fundacje są przez nas bieżąco monitorowane a wykorzystanie przekazanej na ich rzecz pomocy jest skrupulatnie rozliczane na podstawie pisemnej umowy zawartej z Programem. 
  Program gwarantuje wiarygodność każdej współpracującej z nim organizacji.

        2. Masz 100% pewności że twoja pomoc trafia do adresata

          W Programie Wrażliwi.ORG nigdy nie zastanawiasz się czy twoje pieniądze na pewno trafiły do tych którym zdecydowałeś się pomóc. Sam przekazujesz darowiznę bezpośrednio na rachunek obdarowywanej fundacji.

        3. Gwarantowana poufność kwoty darowizny

          Certyfikaty Programu Wrażliwi.ORG bezwzględnie nigdy nie ujawniają wartości przekazywanych dotacji.

        4. Wspierasz sprawę w którą wierzysz
            – twoja pomoc ulega zwielokrotnieniu!

          Dotacja jaką decydujesz się przekazać na wybrany przez siebie cel to dopiero pierwszy etap pomocy jaką powoduje taki gest. W długofalowej perspektywie twoja pomoc będzie miała znacznie szerszy wymiar gdyż Certyfikat nie stanowi jedynie rekomendacji społecznej dla twoich usług ale pod wieloma względami motywuje do działania innych. Niezależnie od tego czy twoi kontrahenci kierują się autentyczną wrażliwością, czy względami ambicjonalnymi, wizerunkowymi bądź jakimikolwiek innymi, ostateczny skutek zawsze pozostaje taki sam – zachęcasz do pomocy innych uczestników rynku. Z tego powodu naprawdę warto pochwalić się Certyfikatem Programu Wrażliwi.ORG. Nie jest on – jak pozornie mogłoby się wydawać - przejawem próżności ale publicznym apelem promującym odpowiedzialność społeczną w biznesie. Apelem skutecznym, gdyż nie ogranicza się on jedynie do pustych słów. Jest autentyczny i szczególnie wiarygodny bo opiera się o realny przykład własnego działania!

          Jeśli zdecydujesz się ujawnić w treści Certyfikatu beneficjenta dotacji, dodatkowo informujesz szerokie spektrum przedsiębiorców oraz własnych klientów o istnieniu tej konkretnej organizacji, która w twoich oczach szczególnie zasługuje na wsparcie. To statystycznie przekłada się na kolejne dotacje dla niej.

        5. Certyfikat i rekomendacja. Ile to kosztuje?

            Nic!
  Certyfikat Programu Wrażliwi.ORG i publiczną rekomendację konsumencką otrzymujesz całkowicie bezpłatnie, w uznaniu postawy jaką reprezentujesz. Jeśli tylko odpowiedzialność społeczna nie jest Ci obca a aktywność w sferze dobroczynności nie stanowi w twoim przypadku niczego nowego – Certyfikat i rekomendację Programu otrzymasz za darmo przy okazji tego co i tak już od dawna robisz. Jeśli nie – uwierz nam że naprawdę warto ten stan zmienić. W takim przypadku całkowity koszt uzyskania Certyfikatu stanowić będzie jedynie kwota darowizny, jaką sam zdecydujesz się przekazać na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

        6. Prawdopodobnie jedyny wartościowy certyfikat na rynku

         Program Wrażliwi.ORG nie jest kolejną "rzetelną firmą", nie przyznajemy certyfikatu w zamian za opłatę, w oparciu o mgliście niedookreślone, niezrozumiałe dla Twoich klientów kryteria. Uczestnicząc w Programie nie kupujesz sobie zaświadczenia o rzetelności, solidności, wiarygodności itp. Nasza kampania staje całkowicie w kontrze do niezwykle popularnego trendu certyfikatów wpisujących się w negatywne zjawisko określane mianem tzw. "uczciwości opłaconej". Certyfikat Programu przyznawany jest bezpłatnie, a jedynym kryterium jego uzyskania jest udokumentowana, ponad wszelką wątpliwość prawdziwa darowizna przekazana w całości na cel pożyteczny społecznie. Certyfikat Programu zaświadcza o Twoim zaangazowaniu społecznym i w tym zakresie jest w 100% weryfikowalny. Pod tym względem jest to jedyne wiarygodne odznaczenie na polskim rynku.

  Sam decydujesz kogo wspierasz. Masz pewność - pomagasz bezpośrednio!
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.