• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Fundacja? Dołącz do Programu

          Program Wrażliwi.ORG zaprasza wszystkie legalnie działające w Polsce organizacje dobroczynne, zajmujące się ochroną środowiska, opieką nad zwierzętami oraz każdą inną  pożyteczną społecznie dziedziną do grona podopiecznych naszej unikatowej akcji. Zrzeszamy wokół siebie najbardziej wartościowe firmy z całej Polski. Przedsiębiorców, którzy pomimo zaangażowania we własną działalność nie zamykają się na otaczającą ich rzeczywistość i nie pozostają głusi na potrzeby najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Są to przedstawiciele najbardziej moralnej strony polskiego biznesu. Nadrzędnym celem Programu i jego Partnerów jest efektywna pomoc dla wszystkich pożytecznych społecznie i wiarygodnych inicjatyw.

          Z uwagi na to że Honorowi Partnerzy Programu przekazują niejednokrotnie znaczące kwoty na rzecz naszych podopiecznych, kładziemy najwyższy nacisk na wiarygodność organizacji które wspieramy i których uczciwość gwarantujemy. Z tego powodu szczególnie otwieramy się na wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego. Ze względu na fakt że ich wiarygodność jest potwierdzona ścisłymi rygorami narzuconymi ustawą, statystycznie to one są najczęściej wybierane i najchętniej wspierane przez naszych Partnerów.
  Jeśli nie posiadacie Państwo statusu OPP, również nie wykluczamy dla Was możliwości przystąpienia do Programu. W takiej sytuacji musicie jednak liczyć się z koniecznością spełnienia kilku rygorystycznych warunków określonych pisemną umową. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest bardzo indywidualnie, niemniej zawsze wymogiem niezbędnym jest konieczność rozliczania się ze sposobu wykorzystania uzyskanej za naszym pośrednictwem pomocy. Organizacje Pożytku Publicznego wymóg sprawozdawczości mają narzucony odgórnie przez ustawodawcę i dlatego w ich przypadku nie wymagamy żadnych dodatkowych rozliczeń. Program zastrzega sobie możliwość odmowy podjęcia współpracy z organizacją nie posiadającą statusu OPP.

          Jeśli wyrażacie Państwo chęć przystąpienia do Programu, prosimy o dokonanie rejestracji w serwisie i uzupełnienie danych w waszej wizytówce. Na potrzeby rejestracji prosimy zawsze korzystać z adresu email w domenie internetowej waszej fundacji. Pozwoli to wstępnie zweryfikować autentyczność podmiotu dokonującego rejestracji i przyspieszy proces aktywacji waszego uczestnictwa. Obecność w Programie wiąże się z podpisaniem umowy.

  Realnie zwiększamy
  Wasze finansowanie.
  Może być tylko lepiej!
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.