• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  O nas

          Program Wrażliwi.ORG to unikalna kampania certyfikująca. Jest naturalną odpowiedzią na szczególną wrażliwość cechującą Polaków i ich zdolność do odczuwania empatii. W osobliwy sposób łączymy ze sobą świat biznesu oraz niekomercyjną działalność społeczną. Poprzez swoje funkcjonowanie przyczyniamy się do poprawy finansowania pożytecznych społecznie i wiarygodnych inicjatyw które niejednokrotnie borykają się z dużymi problemami. Niemniej naszym celem nie jest tylko niesienie pomocy. Funkcjonujemy dwubiegunowo. Drugą, równorzędną stroną naszej działalności jest popularyzacja i utrwalanie odpowiedzialnych społecznie postaw w świecie biznesu. Komercja rządzi się swoimi prawami gdzie rachunek ekonomiczny oraz optymalizacja zysków i strat zawsze stanowią punkt wyjścia dla podejmowanych decyzji. Program Wrażliwi.ORG po raz pierwszy pozwala przełamać ten stereotyp. Udzielamy publicznej rekomendacji wszystkim tym przedsiębiorstwom i instytucjom które pomimo twardych reguł rynku nie zapominają o najbardziej potrzebujących i bezinteresownie wspierają pożyteczne społecznie akcje. Skutecznie utrwalamy w środowisku konsumenckim pozytywny wizerunek takich podmiotów wynikający z ich moralnej postawy.
  Pozytywna i wiarygodna opinia na rynku stanowi niebagatelną wartość dodaną gdyż współczesne społeczeństwo coraz częściej dokonuje świadomych wyborów konsumenckich. Obecnie już nie tylko cena stanowi o wyborze usługi lub produktu, ale także wizerunek producenta czy wykonawcy. Coraz częściej słyszy się  o kolejnych mniej lub bardziej skutecznych próbach bojkotu takiej czy innej marki, które szczególnie zyskują na sile dzięki rosnącemu znaczeniu mediów społecznościowych. Opinia społeczna staje się decydującym argumentem który może przesądzić o sukcesie bądź porażce. Program Wrażliwi.ORG wykorzystuje ten coraz bardziej zyskujący na znaczeniu mechanizm socjologiczny – ale tylko w jego pozytywnym zakresie! Nie piętnujemy nikogo i nigdy nie namawiamy do bojkotu. Zamiast tego – promujemy tych którzy swoją postawą dają przykład odpowiedzialności społecznej i dowód własnej wrażliwości. Rekomendujemy konsumentom te marki za którymi stoją przedsiębiorcy cechujący się moralną postawą.
   

         Dzięki Programowi Wrażliwi.ORG szlachetna prospołeczna postawa po raz pierwszy staje się również opłacalna i przekłada na realne zyski. Zyskują wszyscy – także Ci którzy potrzebują tego bardziej niż ktokolwiek inny!

          Program Wrażliwi.ORG działa pod patronatem Krajowego Centrum Odpowiedzialności w Biznesie

  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.