• ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Polityka Prywatnosci

  §1 JAKIE DANE SĄ ZBIERANE?
  1. W Przypadku Społecznych Partnerów Programu:
   nazwa organizacji, nr KRS, adres www, adres email, nr rachunku bankowego, nr telefonu i faksu, dane adresowe, imię i nazwisko osoby reprezentującej na potrzeby kontaktu z Programem
  2. W Przypadku Honorowych Partnerów Programu:
   nazwa firmy bądź innej formy podmiotu, nr NIP, adres www, adres email, nr telefonu i faksu, dane adresowe, imię i nazwisko osoby reprezentującej na potrzeby kontaktu z Programem
  3. Dane zbierane w trakcie korespondencji z Użytkownikiem
  4. Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.
  §2 WYKORZYSTYWANIE DANYCH
  1. Dane osobowe Społecznych Partnerów Programu wyszczególnione w §1 pkt.1 zbieramy w celu realizacji usługi wynikającej z umowy pomiędzy Społecznym Partnerem Programu a Programem.
  2. Dane osobowe Honorowych Partnerów Programu wyszczególnione w §1 pkt.2 zbieramy w celu realizacji usługi świadczonej przez Program zgodnie z jego założeniami okreslonymi Regulaminem.
  3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi.
  4. Dane statystyczne (adresy IP, logi dostępowe) wykorzystywane są w celu mierzenia zainteresowania naszymi usługami i udoskonalania ich.
  §3 UJAWNIANIE DANYCH
  1. Z zastrzeżeniem §3 pkt.2 nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
  2. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji (w tym w szczególności numeru IP komputera) zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa.
  §4 W JAKI SPOSÓB SERWIS KONTAKTUJE SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM?
  1. Kontakt z Partnerami realizowany jest poprzez potwierdzony w procesie rejestracji adres e-mail. W szczególnych wypadkach możliwy jest kontakt pocztowy z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych przez Partnera w formularzu rejestracyjnym.
  2. Kontakt z Użytkownikami którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie relizowany jest jedynie jako odpowiedź na wiadomość wysłaną przez Użytkownika do Serwisu za pomocą formularza kontaktowego. W takich sytuacjach Operator kontaktuje się z Użytkownikiem używając adresu nadawcy wiadomości.
  §5 ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych osobowych i ich edycji.
  2. W przypadku wyrejestrowania się z Serwisu dane dotyczące Użytkownika są trwale usuwane z bazy.
  §6 WYKORZYSTYWANIE COOKIES
  1. Serwis stosuje tymczasowe (session) oraz stałe (persistent) pliki cookies. Są one wykorzystywane do analizy użytkowania naszych stron, dostosowywania naszych usług, treści i reklam, pomiaru skuteczności działalności marketingowej oraz promowania bezpieczeństwa i działań budujących zaufanie w związku z funkcjami i usługami świadczonymi przez Serwis.
  §7 ZABEZPIECZENIE DANYCH
  1. Serwis Wrażliwi.ORG przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych swoich Użytkowników.
  2. Nasze bazy danych oraz serwery są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Najwyższy standard bezpieczeństwa gwarantuje wiodący na polskim rynku provider usług - Home.pl.
  3. Lista osobistych haseł dostępu wszystkich Partnerów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa przechowywana jest na serwerze tylko i wyłącznie w postaci zaszyfrowanej. Administrator danych osobowych nie posiada dostępu do haseł w postaci jawnej. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasło, system na jego żądanie generuje nowe automatycznie bez udziału i wiedzy Administratora.
  §8 ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Program Wrażliwi.ORG zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści na tej stronie.
  §9 NAZWA I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
   

  Krajowe Centrum Odpowiedzialności w Biznesie
  ul. Meksykańska 7/38
  03-948 Warszawa
  tel  +48 22 256 87 19
  fax +48 22 250 56 22

   

  Ostatnia aktualizacja Polityki Cookies miała miejsce w dniu 18.01.2016

  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.