CERTYFIKAT WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

NR 0320-0000-0002-1621
z dnia 14-09-2017
Program logozaświadcza że
serwis internetowy

wateractiv.pl

jest serwisem wrażliwym społecznie i jako Honorowy Partner Programu aktywnie wspiera zaufane organizacje charytatywne, społeczne oraz sprawujące opiekę nad zwierzętami w Polsce.

Niniejszy certyfikat zaświadcza że jego właściciel co najmniej raz w ciągu ostatnich 6 miesięcy przekazał bezpośrednią dotację co najmniej jednej z rekomendowanych przez Program organizacji dobroczynnych non profit.

Program Wrażliwi.ORG wyraża głęboką wdzięczność właścicielowi niniejszego certyfikatu za jego wrażliwość społeczną i rekomenduje go wszystkim użytkownikom jako szczególnie wartościową witrynę internetową. Gwarantujemy, że korzystając z wateractiv.pl w sposób pośredni przyczyniają się Państwo do pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących w Polsce.

Serwis wateractiv.pl jest Honorowym Partnerem Programu nieprzerwanie od 2016 roku.

Niezmiennie
od 2016 roku