Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Fundacja Jamniki Niczyje

  Jesteśmy pierwszą w Polsce fundacją zajmująca się działaniami pomocowymi na rzecz jamników. Inspiracją do powstania naszej organizacji była historia jamniczki Agaty, poszkodowanej bardzo przez człowieka.
  Praca Fundacji opiera się na działaniach podejmowanych przez wolontariuszy, którzy niosą pomoc jamnikom - porzuconym, zaniedbanym, chorym, pokrzywdzonym przez los i człowieka. Skala bezdomności dotykająca jamniki jest ogromna, spotykamy się z nią każdego dnia, a tym samym motywuje nas ona do działania i w miarą naszych możliwości, zapobiegania kolejnym nieszczęściom.

  Fundacja opiera swe działania na zasadzie, że każde życie jest wyjątkowe i zasługuje na szacunek, dlatego chcemy prowadzić akcje na różnych płaszczyznach, m.in. edukacja, wolontariat, pozyskiwanie funduszy – chcąc otoczyć opieką jak największą liczbą jamników, jak i przyczynić się do wzrostu świadomości z zakresu potrzeby sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.

  zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością na naszej stronie www.jamnikiniczyje.pl

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: http://www.jamnikiniczyje.pl
  • nr konta bankowego:
   89 1050 1070 1000 0023 6437 4286
  • telefon: 608596966
  • fax:
  • adres:
   Łagodna 85 / 4, 43-300 Bielsko- Biała
  • Nr KRS: 0000429587
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numer konta jest nieprawdziwy bądź nieaktualny - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.

  Pamiętaj że przed wykonaniem przelewu numer konta możesz zweryfikować na macierzystej stronie fundacji bądź kontaktując się bezpośrednio z jej przedstawicielem.
  Organizacja w kategorii
  Opieka nad zwierzętami
  i ochrona praw zwierząt


  Wspierając ją możesz otrzymać
  dowolny rodzaj certyfikatu. *)
  *) Rodzaj otrzymanego certyfikatu zależy od indywidualnie ustawionego priorytetu.
  Przekazując darowiznę w kwocie minimum 600 zł otrzymasz automatycznie dwa certyfikaty.
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.