Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci

  ISTNIEJEMY PO TO BY POMAGAĆ DZIECIOM POZNAWAĆ ŚWIAT DOROSŁYCH, A DOROSŁYM –ZROZUMIEĆ I SZANOWAĆ ŚWIAT DZIECI

  Jesteśmy zespołem doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów praktyków, nauczycieli, terapeutów i Rodziców-ekspertów. Każda z osób Fundacji jest wyrazistą osobowością zarówno w sensie merytorycznym jak i ludzkim. Łączy nas wspólna pasja do działania na rzecz szeroko pojętego wspierania rozwoju i wychowania Dzieci w rodzinie. W czasach galopu cywilizacyjnego, cyfryzacji, reklam otaczający świat jest dla Dzieci coraz mniej zrozumiały. Nadpobudliwość, zaburzenia zachowania i agresja stają się znakiem naszych czasów. Staramy się przywrócić Dzieciom ich naturalną atawistyczną „moc” doceniając na nowo prostotę i umiar. Stwarzamy Dzieciom warunki w jakich mogą spontanicznie realizować swoje naturalne instynkty rozwojowe. Radość z tego płynąca ma leczniczy wpływ na wszystkie Dzieci, a w szczególności na Dzieci niepełnosprawne, które na co dzień narażone są na wiele niepowodzeń i wynikających z tego frustracji. Poczucie sprawczości i sukcesu oprócz wpływu na rozwój poznawczy, w odpowiednim kontekście społecznym (gdy towarzyszy temu uwaga i radość Rodziców), kształtują charakter i osobowość. Rozwój Dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej decyduje o samodzielnym funkcjonowaniu w przyszłości bardziej niż wyuczone „intelektualne” umiejętności. Bliskie nam są idee pedagogiki steinerowskiej i pedagogiki Marii Montessori. Szczególne znaczenie mają dla nas założenia terapii niedyrektywnej, której prekursorką w Polsce była prof.Hanna Olechnowicz.

  • adres www: http://www.bajku-majsz.pl
  • nr konta bankowego:
   62 1240 6335 1111 0010 6473 2740
  • telefon: 539-940-183
  • fax:
  • adres:
   Kury 11, 05-240 Tłuszcz
  • Nr KRS: KRS: 0000571344
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numeru konta jest nieprawdziwy - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.