Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Fundacja Pomocna Dłoń

  Fundacja Pomocna Dłoń została założona w 1990 r. z myślą o zapewnieniu pomocy dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności zapewnieniu stałego miejsca pobytu tym osobom gdy zabraknie już rodziców. Dom wybudowano z funduszy rodziców przyszłych mieszkańców oraz z funduszy otrzymanych od sponsorów krajowych i zagranicznych. Dom został zasiedlony w maju 1996 r. i od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie.

   Od 20.08.2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Obecnie podstawową działalnością Fundacji jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest przeznaczony dla 30 osób. Personel zapewnia niezbędną pomoc, zajmuje rolę organizatora i partnera towarzyszącego mieszkańcom w ich aktywności, w jak największym stopniu umożliwia dokonywanie indywidualnych wyborów. Ważne dla nas jest utrzymanie jak najdłużej nabytych umiejętności samoobsługowych i samodzielności ukształtowanej w domu rodzinnym - jak największej na miarę indywidualnych możliwości. Mieszkańcy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach terapeutycznych dostosowanych do ich możliwości. Część mieszkańców jest uczestnikami Olimpiad Specjalnych, posiadają wiele medali i odznaczeń za udział w zawodach . Staramy się jak najczęściej wyjeżdżać na wycieczki i uczestniczyć w imprezach kulturalnych na terenie miasta. Wartością naszego Domu jest rodzinna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa, które dajemy naszym podopiecznym.

  Funkcjonowanie Domu w takiej formie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Działalność bieżąca domu jest wspierana w formie dotacji z Urzędu m.st. Warszawa i część kosztów pokrywają mieszkańcy ze swoich rent. Reszta środków to wpływy z 1% procenta i darowizny. Przeznaczamy je w całości na utrzymanie standardów i konserwacje budynku.

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: http://www.dpspomocnadlon.pl
  • nr konta bankowego:
   60 1240 2887 1111 0000 3389 8050
  • telefon: (22)6127972, 604445130
  • fax:
  • adres:
   Odrębna 10, 04-867 Warszwa
  • Nr KRS: 0000112681
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numer konta jest nieprawdziwy bądź nieaktualny - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.

  Pamiętaj że przed wykonaniem przelewu numer konta możesz zweryfikować na macierzystej stronie fundacji bądź kontaktując się bezpośrednio z jej przedstawicielem.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.