Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

  Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera działa na rzecz chorych oraz ich opiekunów już od 21 lat. 

  Podstawowymi celami realizowanym są: upowszechnianie informacji o chorobie Alzheimera i sprawowanie opieki nad chorymi,  przyczynianie się do zapewnienia chorym bezpiecznych i godnych warunków życia poprzez otwieranie domów opieki, ośrodków rehabilitacji i innych form wsparcia dla chorego i jego opiekuna. 

  Od 2014 roku prowadzimy spotkania Grupy Wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera. Organizujemy akcje informacyjne o chorobie Alzheimera, szkolenia, w ramach współpracy z siedleckimi szkołami kształcącymi przyszłych opiekunów osób chorych, pielęgniarek oraz fizjoterapeutów umożliwiamy odbycie praktyk, przyczyniając się do profesjonalnego wykształcenia tych grup zawodowych.

  Od 1999 roku prowadzimy Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach, który był pierwszą całodobową placówką w Polsce zajmującą się chorymi na Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Pomogliśmy wielu chorym oraz ich rodzinom. 
  Z racji dużego zapotrzebowania na tego typu specjalistyczne placówki w 2010 roku otworzyliśmy filię w Kukawkach. Jak się okazuje jest to kropla w morzu potrzeb. Obecnie staramy się rozbudować Dom w Ptaszkach, a co za tym idzie, zwiększyć liczbę miejsc dla potrzebujących. 

  Przekazując 1% podatku na nasze działania przyczynisz się do realizacji tego przedsięwzięcia oraz polepszenia jakości opieki nad chorymi i zwiększenia świadomości w społeczeństwie o chorobie Alzheimera. 

  ALZHEIMER - droga w jedną stronę. 
  Pomóż nam nie zapominać o tych, którzy już nie potrafią pamiętać.

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: http://alzheimer.org.pl
  • nr konta bankowego:
   83 9194 0007 0001 6199 2000 0010
  • telefon: 602 394 301, 502 368 046, 504 220 068
  • fax: 25 643 56 84
  • adres:
   Leśna 96, 08-110 Siedlce
  • Nr KRS: 0000036260
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numeru konta jest nieprawdziwy - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.