Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  SIEDLECKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

  Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera działa na rzecz chorych oraz ich opiekunów już od 21 lat. 

  Podstawowymi celami realizowanym są: upowszechnianie informacji o chorobie Alzheimera i sprawowanie opieki nad chorymi,  przyczynianie się do zapewnienia chorym bezpiecznych i godnych warunków życia poprzez otwieranie domów opieki, ośrodków rehabilitacji i innych form wsparcia dla chorego i jego opiekuna. 

  Od 2014 roku prowadzimy spotkania Grupy Wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera. Organizujemy akcje informacyjne o chorobie Alzheimera, szkolenia, w ramach współpracy z siedleckimi szkołami kształcącymi przyszłych opiekunów osób chorych, pielęgniarek oraz fizjoterapeutów umożliwiamy odbycie praktyk, przyczyniając się do profesjonalnego wykształcenia tych grup zawodowych.

  Od 1999 roku prowadzimy Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach, który był pierwszą całodobową placówką w Polsce zajmującą się chorymi na Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi. Pomogliśmy wielu chorym oraz ich rodzinom. 
  Z racji dużego zapotrzebowania na tego typu specjalistyczne placówki w 2010 roku otworzyliśmy filię w Kukawkach. Jak się okazuje jest to kropla w morzu potrzeb. Obecnie staramy się rozbudować Dom w Ptaszkach, a co za tym idzie, zwiększyć liczbę miejsc dla potrzebujących. 

  Przekazując 1% podatku na nasze działania przyczynisz się do realizacji tego przedsięwzięcia oraz polepszenia jakości opieki nad chorymi i zwiększenia świadomości w społeczeństwie o chorobie Alzheimera. 

  ALZHEIMER - droga w jedną stronę. 
  Pomóż nam nie zapominać o tych, którzy już nie potrafią pamiętać.

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: http://alzheimer.org.pl
  • nr konta bankowego:
   83 9194 0007 0001 6199 2000 0010
  • telefon: 602 394 301, 502 368 046, 504 220 068
  • fax: 25 643 56 84
  • adres:
   Leśna 96, 08-110 Siedlce
  • Nr KRS: 0000036260
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numer konta jest nieprawdziwy bądź nieaktualny - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.

  Pamiętaj że przed wykonaniem przelewu numer konta możesz zweryfikować na macierzystej stronie fundacji bądź kontaktując się bezpośrednio z jej przedstawicielem.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.