Darowizny w Programie Wrażliwi.ORG mogą rejestrować tylko Honorowi Partnerzy Programu.
Jesteś aktualnie zalogowany jako Podopieczny Programu. W celu rejestracji nowej wpłaty zaloguj się jako Honorowy Partner Programu.
 • ochrona środowiska naturalnego
 • opieka nad zwierzętami
 • pomoc potrzebującym
 • ratowanie życia
 • działalność społeczna

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK powstało w 2000 roku. Dnia 13 czerwca 2001r. zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000019992. Dnia 24 maja 2004r. jako pierwsze, na terenie Powiatu Iławskiego, otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Pierwszym Prezesem PROMYKA był śp. Czesław Lendzion.

  Członkowie Stowarzyszenia to niewielka grupa zapaleńców, która postanowiła nie czekać na lepszy świat dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, tylko działać, by ten lepszy świat był Tu i Teraz.

  Od chwili powstania Stowarzyszenia zajmujemy się wszechstronnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a od 2012r. także wsparciem osób starszych. Naszym celem jest stworzenie rozwiązań systemowych na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób z niepełnosprawnościami i starszych, z poszanowaniem ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.

  Nasze działania mają na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ich integrację ze środowiskiem lokalnym oraz stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

  To właśnie chęć i potrzeba stworzenia warunków do usamodzielnienia się osób z zaburzeniami psychicznymi była przesłanką do budowy Ośrodka Wsparcia, który da osobom z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w codziennym życiu. Wierzymy, że i teraz nie pozostawią nas Państwo bez wsparcia.

  Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego
  • adres www: www.promyk.ilawa.pl
  • nr konta bankowego:
   14 2030 0045 1110 0000 0250 1580
  • telefon: 896483943
  • fax:
  • adres:
   ul. Kard.St. Wyszyńskiego 2A, 14-200 Iława
  • Nr KRS: 0000019992
  UWAGA! Jeśli masz podejrzenie, że wskazany tu numeru konta jest nieprawdziwy - prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do organizatora Programu Wrażliwi.ORG oraz do fundacji wskazanej na tej stronie.
  Organizacja w kategorii
  Działalność charytatywno-społeczna

  Wspierając ją możesz otrzymać
  Certyfikat Wrażliwości Społecznej
  Copyright © 2016 by Wrażliwi.ORG. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.