CERTYFIKAT WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

NR 0220-0000-0004-1821
z dnia 21-02-2018
Program logozaświadcza że
firma

ARSA

NIP: 9471295620

jest firmą wrażliwą społecznie i jako Honorowy Partner Programu aktywnie wspiera zaufane organizacje charytatywne, społeczne oraz sprawujące opiekę nad zwierzętami w Polsce.

Niniejszy certyfikat zaświadcza że jego właściciel co najmniej raz w ciągu ostatnich 6 miesięcy przekazał bezpośrednią dotację na rzecz:

"Bajku-Majsz" Fundacja Niedyrektywnego Wspierania Rozwoju Dzieci

Program Wrażliwi.ORG wyraża głęboką wdzięczność właścicielowi niniejszego certyfikatu za jego wrażliwość społeczną i rekomenduje go wszystkim klientom jako szczególnie wartościowego kontrahenta. Gwarantujemy, że korzystając z usług ARSA w sposób pośredni przyczyniają się Państwo do pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących w Polsce.