CERTYFIKAT WRAŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

NR 0320-0000-0003-1625
z dnia 25-03-2016
Program logozaświadcza że
sklep

Viper Robert Wójcik

NIP: 726-256-00-34

jest sklepem wrażliwym społecznie i jako Honorowy Partner Programu aktywnie wspiera zaufane organizacje charytatywne, społeczne oraz sprawujące opiekę nad zwierzętami w Polsce.

Niniejszy certyfikat zaświadcza że jego właściciel co najmniej raz w ciągu ostatnich 6 miesięcy przekazał bezpośrednią dotację co najmniej jednej z rekomendowanych przez Program organizacji dobroczynnych non profit.

Program Wrażliwi.ORG wyraża głęboką wdzięczność właścicielowi niniejszego certyfikatu za jego wrażliwość społeczną i rekomenduje go wszystkim konsumentom jako szczególnie wartościowego sprzedawcę. Gwarantujemy, że kupując w Viper Robert Wójcik w sposób pośredni przyczyniają się Państwo do pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących w Polsce.

Sklep Viper Robert Wójcik jest Honorowym Partnerem Programu nieprzerwanie od 2016 roku.

Niezmiennie
od 2016 roku